Senior i Gjøvik

Tenk langsiktig og legg en plan

Vi ønsker å bo hjemme så lenge vi kan, men hva som er hjemme for deg må du selv definere.

Hva blir viktig for deg i årene som kommer? Skal du gjøre tilpasninger der du bor eller flytte til en mer egnet bolig? Boligen er ditt ansvar i alle livets faser og den må være egnet til alle livets faser. Så da er det lurt å legge en plan. 

Hvordan vil du bo?