Finansieringsmuligheter

Når det gjelder finansieringsmuligheter er hovedregelen at oppussing eller ombygging finansieres via egne midler eller lån fra privat bank.

Det finnes imidlertid noen støtteordninger og her er litt informasjon om disse som kan hjelpe deg å finne ut av om de er aktuelle for deg.

Startlån

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp og utbedring av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Les mer og søk om startlån

Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne og behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskuddet kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Les mer og søk om tilskudd til utredning og prosjektering

Lån fra Husbanken til å oppgradere bolig

Du kan søke om lån fra Husbanken til å oppgradere boligen din. Hovedregelen er at oppgraderingen skal være så omfattende at det både reduserer energiforbruk og øker tilgjengeligheten betraktelig.

Les mer om lån til oppgradering på husbanken.no 

Tilskudd i stedet for rampe, heis eller løfteplattform

NAV Hjelpemiddelsentralen kan gi tilskudd til varig utbedring og tilrettelegging av bolig. Tilskuddet erstatter behovet for midlertidige hjelpemidler som rampe, trappeheis og/eller løfteplattform.

For å få tilskuddet, må brukeren oppfylle folketrygdloven sine vilkår for å få heis og/eller rampe. Har du rett på et av de nevnte hjelpemidlene kan du få tilskudd inntil det hjelpemiddelet opprinnelig hadde kostet.

Les mer om ordningen på NAV sin hjemmeside

Behov for råd og veiledning?

Ved behov for veiledning kan du ta kontakt med Senior i Gjøvik som blant annet kan snakke med deg om:

  • råd og veiledning på hva som bør utbedres i boligen
  • forslag til løsninger som kan gjøre boligen funksjonell
  • informasjon om aktuelle økonomiske støtteordninger
  • veilede i søknadsprosesser

Friskliv Senior
Telefon
95 91 73 85 / 95 91 38 85
E-postfrisklivsenior@gjovik.kommune.no