Jobbe litt

Som senior har du fortsatt mye å gi, men du vil kanskje ikke binde deg opp i en fast jobb. Du ønsker å ha frihet til å bare jobbe litt, og kanskje bare innimellom. Da finnes det flere muligheter for deg!

Gammel Nok

Gammel Nok hjelper seniorer som fortsatt har kapasitet og arbeidslyst til å skaffe seg arbeid. De bidrar til å sikre at flere kompetente og motiverte eldre blir en del av løsningen på eldrebølgen.  

Selskapet tilbyr tre ulike bemanningsløsninger:  

  • Bemanning: Arbeidsformidling av 50+ ressurser til stillinger i privat og offentlig næringsliv. For eksempel som lunsjvert eller sekretær.
  • Praktisk bistand: Seniorer hjelper eldre med praktiske oppgaver.   
  • Omsorg: Fleksible løsninger for senior helse- arbeidstakere som ikke ønsker å jobbe heltid, men som fortsatt har mye å bidra med inn i helsesektoren.  
     

Gammel Nok har en privat pensjonsavtale som ikke påvirker din offentlige pensjon som alderspensjonist.

Registrer deg med kompetanse og dine ønsker på denne lenken. 

Kontakt 
Tom Zachariassen 
Telefon: 95 05 83 43 
Epost: tom@gammelnok.no

​Småjobbsentralen

Har du tid til overs og kan tenke deg å ta på deg ulike typer småjobber mot betaling? Mange eldre og uføre trenger bistand til diverse oppgaver som de ikke klarer selv, og Småjobbsentralen formidler disse oppdragene til de som ønsker å hjelpe.  

Oppdragene er lønnet arbeid på inntil 3 timer som består av alt fra kjøring, småreparasjoner, husarbeid, hagearbeid, vedarbeid eller snørydding. 

Kontakt:

Gjøvik Frivilligsentral avdeling sentrum
Øvre Torvgate 2, Gjøvik
Telefon: 61 15 85 55
E-post: frivilligsentral@gjovik.kommune.no