Jobbe litt

Som senior har du fortsatt mye å gi, men du vil kanskje ikke binde deg opp i en fast jobb. Du ønsker å ha frihet til å bare jobbe litt, og kanskje bare innimellom. Da finnes det flere muligheter for deg!

Arbeidsgiveren kan ansette deg på pensjonistlønn uten at pensjonen blir redusert, eller du kan jobbe for en av aktørene vi presenterer nedenfor. 

Gammel Nok

Gammel Nok hjelper seniorer som fortsatt har kapasitet og arbeidslyst til å skaffe seg arbeid. De bidrar til å sikre at flere kompetente og motiverte eldre blir en del av løsningen på eldrebølgen.  

Selskapet tilbyr tre ulike bemanningsløsninger:  

  • Bemanning: Arbeidsformidling av 50+ ressurser til stillinger i privat og offentlig næringsliv. For eksempel som lunsjvert eller sekretær.
  • Praktisk bistand: Seniorer hjelper eldre med praktiske oppgaver.   
  • Omsorg: Fleksible løsninger for senior helse- arbeidstakere som ikke ønsker å jobbe heltid, men som fortsatt har mye å bidra med inn i helsesektoren.  
     

Gammel Nok har en privat pensjonsavtale som ikke påvirker din offentlige pensjon som alderspensjonist.

Registrer deg med kompetanse og dine ønsker på denne lenken. 

Kontakt 
Tom Zachariassen 
Telefon: 95 05 83 43 
Epost: tom@gammelnok.no

​Småjobbsentralen

Har du tid til overs og kan tenke deg å ta på deg ulike typer småjobber mot betaling? Mange eldre og uføre trenger bistand til diverse oppgaver som de ikke klarer selv, og Småjobbsentralen formidler disse oppdragene til de som ønsker å hjelpe.  

Oppdragene er lønnet arbeid på inntil 3 timer som består av alt fra kjøring, småreparasjoner, husarbeid, hagearbeid, vedarbeid eller snørydding. 

Kontakt:

Gjøvik Frivilligsentral avdeling sentrum
Øvre Torvgate 2, Gjøvik
Telefon: 61 15 85 55
E-post: frivilligsentral@gjovik.kommune.no

Bli frivillig

Innen frivillig arbeid er det varierte muligheter, og vi har laget en oversikt over noen av de som trenger frivillige.

Se oversikten over hvor du kan være frivillig.