Juridiske grep du bør ta

Det er en del juridiske forberedelser som er lurt å gjøre i god tid som senior. Her har vi samlet noen viktige råd til deg. 

Disposisjonsfullmakt

La aldri noen andre bruke din bank-ID! Har du behov for bistand til å holde oversikt over bankkontoen din eller betale regninger anbefales det at du heller oppnevner en disposisjonsfullmakt i banken din slik at en disponent kan hjelpe deg med økonomiske gjøremål. 

En disponent er en som har tilgang til en annens konto fra sin egen mobilbank eller nettbank og kan hjelpe til med å ha oversikt på kontoen eller betale regninger.

Her finner du linker til et utvalg banker hvor du kan lese mer om hvordan du kan gi andre fullmakt til å disponere kontoen din og bistå deg med betalinger.

Fremtidsfullmakt

Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Les Statsforvalterens informasjon om Fremtidsfullmakt her.

Advokathjelpen

Advokatvakten på Gjøvik tilbyr inntil 30 minutter gratis konsultasjon. 

Les mer om ordningen på advokatenhjelperdeg.no her.