Beredskap

Frivilligsentralen brannvernteam

Brannvernteamet hjelper de som trenger det å sikre hjemmet mot brann og konsekvensen av brann. 

Frivillige må gjennomføre et kveldskurs hos Gjøvik brann- og redningsvesen. Så drar frivillige på hjemmebesøk, to og to, hvor en har med seg eksempler på utstyr og gjør en simulert brannøvelse. Kaffekanne og noe å bite i får en også med seg ut på hjemmebesøket.

Trengs det hjelp til å brannsikre hjemmet, hjelper brannvernteamet med å montere nytt utstyr. 

Gjøvik Frivilligsentral avdeling sentrum
Øvre Torvgate 2, Gjøvik
Telefon: 61 15 85 55
E-post: frivilligsentral@gjovik.kommune.no

Røde kors hjelpekorps

Hjelpekorpset i skogen - Klikk for stort bilde

Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis, og står klare til å rykke ut med både redningsmateriell og personell hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer.

Hjelpekorpset i Gjøvik er at aktivt korps med mange yngre medlemmer. De har medlemsmøter med faglig og sosialt-innhold hver mandag mellom kl.19.00 og 21.00 i Røde Kors blokka i Heimdalsgate 3.

Kontakt

Hjelpekorpset i Gjøvik
E-post: gjovik.rk.hjelpekorps@gmail.com
Telefon: 99 55 13 10

Norsk folkehjelp

Tre fra Norsk Folkehjelp i skogen - Klikk for stort bilde

Norsk Folkehjelp driver blant annet med søk og redningsoppdrag, og trenger frivillige som er villig til å stå i beredskap og kan rykke ut uansett når alarmen går. 

Som søk- og redningsmannskap vil du få en spennende og utfordrende hobby som redder liv. 

Kontakt

Norsk folkehjelp Vestre Toten / Gjøvik
E-post: vtoten-gjovik@npaid.org

Bli kjent med gruppen på Facebook her!

Sjekk ut andre type frivillige oppgaver du trengs til!