Torsdagstreffet, Øverby

Sosialt treff med enkel bevertning og god underholdning. Her er det også mulighet for å gå seg en liten tur rundt fotballbanen før treffet begynner. 

Tid: Torsdager klokka 10:30-12:30.
Sted: Gjøvik Frivilligsentral, avdeling Øverby, Øverbyvegen 95
Pris: du betaler for servering

Ved behov for skyss kan du ta kontakt med Harald Hoff på telefon 99 54 18 31.
Du kan også ta kontakt på e-post: anne-hof@online.no (Kr 20 pr. tur).

Kontakt oss

Gjøvik Frivilligsentral avdeling sentrum
Øvre Torvgate 2, Gjøvik
Telefon: 61 15 85 55
E-post: frivilligsentral@gjovik.kommune.no