Tirsdagstreff på Daffer`n, Biri

Sosial møteplass med kaffe og noe å bite i. Ellers er det litt ulike aktiviteter som foregår som blant annet sittedans, høytlesning, bingo med mer.

Tid: Tirsdager partallsuker fra klokka 11:00-13:00

Sted: Daffer`n, Gjøvik Frivilligsentral avdeling Biri, Birivegen 32

Pris: Kaffespleis

Kontakt

Gjøvik Frivilligsentral avdeling Biri/Snertingdalen
Birivegen 32
Telefon: 94 78 81 59