Formiddagstreff i menigheter i Gjøvik

Sosialt samvær med sang, underholdning, åresalg og andakt. Enkel bevertning. Ingen påmelding.

Damer på formiddagstreff i kirken - Klikk for stort bilde Den norske kirke

 

Engehaugen menighet

Tid: Tredje fredagen hver måned klokka 11:00

Sted: Engehaugen kirke, Gjennomfaret 2

Ved behov for skyss, ta kontakt på telefon 95 08 82 53.

Seegård menighet

Tid: Siste mandag hver måned klokka 11:30 – 14:00

Sted: Seegård kirke, Seegårdsvegen 106

Kontakt: Diakonmedarbeider i Gjøvik, Christian Jordfall Sporlid, telefon 97 66 28 24 eller cs928@kirken.no

Hunn menighet

Tid: Tredje tirsdagen i måneden klokka 11:00

Sted: Hunn kirke, Åsvegen 35

Kontakt

Christian Jordfall Sporlid, diakonmedarbeider i Gjøvik
Telefon: 97 66 28 24
E-post: cs928@kirken.no