Småjobber

Som senior har du fortsatt mye å gi, men du vil kanskje ikke binde deg opp i en fast jobb. Du ønsker å ha frihet til å bare jobbe litt, og kanskje bare innimellom. Da finnes det flere muligheter for deg!

​Småjobbsentralen

Har du tid til overs og kan tenke deg å ta på deg ulike typer småjobber mot betaling? Mange eldre og uføre trenger bistand til små oppgaver som de ikke klarer selv, og Småjobbsentralen formidler disse oppdragene til de som ønsker å hjelpe.  

Oppdragene er lønnet arbeid på inntil 3 timer som består av alt fra kjøring, småreparasjoner, husarbeid, hagearbeid, vedarbeid eller snørydding. 

Kontakt:

Gjøvik Frivilligsentral avdeling sentrum
Øvre Torvgate 2, Gjøvik
Telefon: 61 15 85 55
E-post: frivilligsentral@gjovik.kommune.no

Gammel Nok

Hvis du ønsker å jobbe med praktisk bistand noen timer eller dager i uka kan Gammel Nok formidle oppdrag. De tar på seg arbeidsgiveransvaret og du ansettes hos dem som del av deres team. Oppgavene kan være alt fra transport, handling, snømåking, reparasjoner, snekring, hjemmearbeid, sosialt samvær og så videre. 

Kontakt
Tom Zachariassen
Telefon: 95 05 83 43
Epost: tom@gammelnok.no